Αναπροσαρμογή Τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης μετά την αριθμ. 113024/13-6-2017 απόφαση της οικείου Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Περισσότερες πληροφορίες: Αναπροσαρμογή Τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης μετά την αριθμ. 113024/13-6-2017 απόφαση της οικείου Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΙΑΤΟΥ»

Περισσότερες πληροφορίες: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΣΥ-ΕΣΥ)