ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Α Ν Ο Ρ Υ Ξ Η Υ Δ Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Γ Ε Ω Τ Ρ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Θ Ε Σ Η “ Σ Τ Ρ Α Β Ο Υ Α Λ Ω Ν Ι ” Τ . Κ . Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ Β Α Λ Τ Ο Υ »

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ […]

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ – ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνδημότες, το νερό πρέπει να γίνει υπόθεση όλων μας, το νερό είναι ουσιώδες για την ζωή στον πλανήτη. Η ίδια η ύπαρξή μας εξαρτάται από αυτόν τον πολύτιμο πόρο. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε τοπικό το νερό είναι συχνά ένας περιορισμένος όρος. Ως κοινωνικό δε αγαθό θα […]

09-09-2010 Κατά το τελευταίο δίμηνο η Δ.Ε.Υ.Α. πραγματοποίησε τα παρακάτω έργα

1) Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης στο Τ/Δ Πασίου κατά 100m με σωληνώσεις Φ90. 2) Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης στο Τ/Δ Σουλίου κατά 100m με σωληνώσεις Φ90. 3) Επέκταση Αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή Αν.Τραγάναςκατά 100m 4) Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στην περιοχή Αν.Τραγάναςκατά 250m με σωληνώσεις Φ90. 5) Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στο Τ/Δ Τιτάνης κατά 300m με σωληνώσεις Φ90 Περισσότερες πληροφορίες:

Ολοκλήρωση αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Τ/Δ Κρυονερίου 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔ.Ε.Υ.Α. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σάς γνωρίσουμε ότι ολοκληρώθηκε το έργο της αντικατάστασης του παλαιού, από αμίαντο, δικτύου ύδρευσης  στο Τοπικό Διαμέρισμα Κρυονερίου, Προϋπολογισμού 75.500€, από τα κονδύλια […]