Αναπροσαρμογή τιμολογίου της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων

Σε συνέχεια της 67/2021 απόφασης κοινοποιείται η 106/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με την οποία τροποποιείται το τιμολόγιο της κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ σε παροχές με ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων σας ενημερώνει πως παρατηρείται ότι μια ομάδα δημοτών δεν εκπληρώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις της, συστηματικά και ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού και εις βάρος όλων αυτών που παραμένουν συνεπείς στις πληρωμές τους. Η κατανάλωση του νερού όμως, απαιτεί δικαιοσύνη και η διακοπή υδροδότησης είναι το τελευταίο και μοναδικό μέσο […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ Μετά από οδηγίες του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου Κορινθίας, η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. σας ενημερώνει ότι το νερό ύδρευσης της Κοινότητας Διμηνιού είναι ακατάλληλο για οικιακή χρήση (πόση μαγείρεμα πλύσιμο κ.α.) και δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο για το καζανάκι της τουαλέτας.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ

Κιάτο, 22 Ιανουαρίου 2021     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων υπενθυμίζει στους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Διμηνιού, ότι το νερό ύδρευσης είναι ακατάλληλο για πόση και μαγείρεμα.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΙΑΤΟ – ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 20-01-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων την Δευτέρα 20/01/2020 και ώρα 08:00 π.μ. με 12:00 μ.μ. θα προβεί σε διακοπή υδροδότησης στην πόλη του Κιάτου και στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Διμηνιού, λόγω τακτικού καθαρισμού των δικτύων ύδρευσης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΙΑΤΟΥ»

«ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΙΑΤΟΥ»     Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ διακηρύττει ότι την 14η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ., λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, θα διεξαχθεί Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου του έργου […]