Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ”

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ”, προϋπολογισμού μελέτης 9.350.000,00€ (άνευ Φ.Π.Α.) (Αρ.Μελέτης 15/2020) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr): A/A: 186521

Αναπροσαρμογή τιμολογίου της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων

Σε συνέχεια της 67/2021 απόφασης κοινοποιείται η 106/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με την οποία τροποποιείται το τιμολόγιο της κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ σε παροχές με ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων σας ενημερώνει πως παρατηρείται ότι μια ομάδα δημοτών δεν εκπληρώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις της, συστηματικά και ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού και εις βάρος όλων αυτών που παραμένουν συνεπείς στις πληρωμές τους. Η κατανάλωση του νερού όμως, απαιτεί δικαιοσύνη και η διακοπή υδροδότησης είναι το τελευταίο και μοναδικό μέσο […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ Μετά από οδηγίες του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου Κορινθίας, η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. σας ενημερώνει ότι το νερό ύδρευσης της Κοινότητας Διμηνιού είναι ακατάλληλο για οικιακή χρήση (πόση μαγείρεμα πλύσιμο κ.α.) και δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο για το καζανάκι της τουαλέτας.