1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΣΙΚΥΩ

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΣΙΚΥΩ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ Αγαπητοί συνδημότες, Η εξασφάλιση με ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ της πόλης του Κιάτου και των όμορων χωριών ήταν το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ το οποίο με πολύ κόπο ΚΑΝΑΜΕ ΠΡΑΞΗ. Ο έλεγχος ποιότητας γίνεται τακτικά και όλες οι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις αναρτώνται και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΣ (https://www.deyasik.gr/analiseis_nerou.php). Η […]

2η ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ “ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ”

Σας ενημερώνουμε ότι τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων συνεχίζουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια επαναφοράς της υδροδότησης της πόλης. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο σημείο δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος αποκατάστασης της βλάβης. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη της προσπάθειας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας. Περισσότερες πληροφορίες:

07.09.2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων προκηρύσσει Ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», προϋπολογισμού 2.109.375,00€ (xωρίς  ΦΠΑ ), CPV: 45232150-8, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα […]

20-07-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029176 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Κιάτου και Παραλιακής Ζώνης – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός» από το  Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» Μετά από σχετική αίτηση της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων εντάχθηκε η πράξη  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ – 1ΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» συνολικού προϋπολογισμού 3.290.119,58 €  με κωδικό ΟΠΣ 50029176 στο […]

Σωλήνες για αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Σωλήνες για αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας» και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αναλυτικά η προμήθεια αφορά σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς  (PE 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΝ 12201-2, (CPV: 44164200-9) ονομ. […]

Προμήθεια Σωλήνων για Αντικατάσταση Εξωτερικού Αγωγού Ύδρευσης της πόλης του Κιάτου

Περισσότερες πληροφορίες: Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη ΤΕΥΔ Μελέτη Προμήθειας για Σωλήνες για Αντικατάσταση Εξωτερικού Αγωγού Ύδρευσης της πόλης του Κιάτου