Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 131/2018 και 160/2018 αποφάσεων Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περί συζήτησης και λήψης απόφασης για αναπροσαρμογή τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης και λήψη νέας μετά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 282257/08-01-2019 έγγραφο της οικείου Γ.Γ. Αποκεντρωμέ  • Έκδοση
  • Λήψη 18
  • Μέγεθος αρχείου 0.00 KB
  • Αριθμός αρχείων 1
  • Ημερομηνία δημιουργίας 13 Μαρτίου 2021
  • Τελευταία ενημέρωση 13 Μαρτίου 2021