Αναπροσαρμογή τιμολογίου της Κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων

Σε συνέχεια της 67/2021 απόφασης κοινοποιείται η 106/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με την οποία τροποποιείται το τιμολόγιο της κοινότητας Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων.