ΕΡΓΟ – ΠΡΑΞΗ με τίτλο : “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΙΑΤΟΥ- ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ”

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 2.244.750,00 € (με Φ.Π.Α.) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Το έργο περιλαμβάνει δύο υποέργα.     1ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 2.235.292,65 € (με Φ.Π.Α.) Το έργο αφορά  στην αντικατάσταση του δικτύου σωληνώσεων από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες, με αγωγό πολυαιθυλενίου  στο  ανατολικό και στο δυτικό τμήμα της πόλης του Κιάτου,  συνολικού μήκους 23.342,00 […]