09-09-2010 Κατά το τελευταίο δίμηνο η Δ.Ε.Υ.Α. πραγματοποίησε τα παρακάτω έργα

1) Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης στο Τ/Δ Πασίου κατά 100m με σωληνώσεις Φ90.

2) Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης στο Τ/Δ Σουλίου κατά 100m με σωληνώσεις Φ90.

3) Επέκταση Αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή Αν.Τραγάναςκατά 100m

4) Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στην περιοχή Αν.Τραγάναςκατά 250m με σωληνώσεις Φ90.

5) Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στο Τ/Δ Τιτάνης κατά 300m με σωληνώσεις Φ90

Περισσότερες πληροφορίες: