Τροποποίηση Τελών Ύδρευσης στην Κοινότητα Διμηνιού