Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Περισσότερες πληροφορίες:

Διαβάστε εδώ την απόφαση