Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο: Υπηρεσίες ΤΕΧΝΙΚΟΥ συμβούλου για ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»