ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΕΩΣ 31/12/2014 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 100% ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 60 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Περισσότερες πληροφορίες:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ