Η Εταιρεία

Μήνυμα Πρόεδρου

Μέσα από αυτή τη σελίδα μπορείτε να γνωρίσετε τη λειτουργία και το έργο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., να ενημερωθείτε για τα έργα που έγιναν ή βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και να έχετε μια πλήρη εικόνα των οικονομικών στοιχείων και της τιμολογιακής της πολιτικής.

Ακόμα, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για να κάνετε οικονομία νερού αλλά και στην ενότητα "Ερωτήσεις - Απαντήσεις" μπορείτε να βρείτε μια σειρά από απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα και απορίες σας.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:
Σταματόπουλος Π. Σπυρίδων
(Δήμαρχος Σικυωνίων)

Μέλη:
Θελερίτης Γεώργιος
Ζάρκος Δημήτριος
Σαρχάνης Κωνσταντίνος
Μπόμπολας Ιωάννης
Κουτσούκος Αναστάσιος
Χριστοδούλου Παναγιώτης

Σκοπός της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι:

  • Η κατασκευή και λειτουργία έργων υποδομής (Δίκτυο Ύδρευσης – Αποχέτευσης)
  • Η παροχή καθαρού νερού στους καταναλωτές για πόση, για τις ανάγκες υγιεινής, για την κάλυψη βιοτεχνικών και βιομηχανικών αναγκών.
  • Η προστασία του περιβάλλοντος με την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων.

Η υλοποίηση του προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α. στηρίζεται στην εξασφάλιση πιστώσεων από Κοινοτικά προγράμματα (Επιχορήγηση Π.Ε.Π. ΣΑΕΠ 0263), από Επιχορηγήσεις του Κράτους(Επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών αρ. 43 Ν.2065/1992), και από ιδίους πόρους της Επιχείρησης.

Ταυτότητα

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης συστάθηκε το 1996 με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Κ. σε εφαρμογή του Ν.1069/80 και άρχισε να λειτουργεί πραγματικά από το 1997 και οι αρμοδιότητές της ήταν στην πόλη του Κιάτου. Το 2000 έγινε επέκταση αρμοδιοτήτων και αλλαγή επωνυμίας σε Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων.
Οι αρμοδιότητες της Δ.Ε.Υ.Α. σήμερα έχουν επεκταθεί και στα Δημοτικά Διαμερίσματα Κάτω Διμηνιού, Διμηνιού, Πασίου, Μουλκίου, Αρχαίας Σικυώνας, Λαλιωτίου, Σουλίου, Μεγάλου Βάλτου, Μικρού Βάλτου, Κρυονερίου, Γονούσσας, Παραδεισίου, Τιτάνης, Μποζικά, Κλημεντίου, και Βελίνας του Δήμου Σικυωνίων.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα και διοικείται από 7μελές Δ.Σ. και έχει σαν αντικείμενο δραστηριότητας την Ύδρευση και την Αποχέτευση του Δήμου Σικυωνίων.

Οργανόγραμμα