ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ – ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνδημότες,

το νερό πρέπει να γίνει υπόθεση όλων μας, το νερό είναι ουσιώδες για την ζωή στον πλανήτη. Η ίδια η ύπαρξή μας εξαρτάται από αυτόν τον πολύτιμο πόρο.

Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε τοπικό το νερό είναι συχνά ένας περιορισμένος όρος. Ως κοινωνικό δε αγαθό θα πρέπει να χαίρει ιδιαίτερης διαχείρισης, προσοχής και κύρια αποφυγή ανεξέλεγκτης σπατάλης.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σικυωνίων που έχω την τύχη να είμαι Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου από την φύση της και τον χαρακτήρα της συνδέεται άμεσα με τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ύδρευση αλλά και την αποχέτευση. Στα πλαίσια των ανωτέρω υπηρεσιών θεωρούμε την κριτική σας, και την γνώμη σας απαραίτητη προϋπόθεση που σκοπό έχει την καλύτερη αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων.

Ο κοινωνικός ρόλος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μεταφράζεται και υλοποιείται μέσα από την ίδια την λειτουργία της.

Σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική σας γνωρίζουμε ότι βασικός μας στόχος είναι να μπορέσουμε να μεταφέρουμε νερό από τις πηγές τις Στυμφαλίας και του Κεφαλαρίου ώστε να απαλλαχτούμε οριστικά από την αγορά νερού από ιδιώτες , όπως μέχρι σήμερα γίνεται με αποτέλεσμα να έχουμε ένα σοβαρό κόστος αγοράς το οποίο με την σειρά του μεταφέρεται στο τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Από το 1ο εξάμηνο του 2013 διαφοροποιείται το Τιμολόγιο Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. καθώς καταργείται η ελάχιστη κατανάλωση που χρεωνόταν σε κάθε υδρόμετρο, ανεξάρτητα από το αν ο καταναλωτής έκανε χρήση των συγκεκριμένων κυβικών.

Με τον Ν.4071/2012 μας δίνεται η δυνατότητα καθορισμού πάγιου τέλους και κοστολόγηση της πραγματικής κατανάλωσης από το 1ο κυβικό.

Μ τον τρόπο αυτό το Τιμολόγιο γίνεται δικαιότερο και παραμένει σταθερό από το 2007 και επιπλέον επιτυγχάνεται η μείωση του Ειδικού Τέλους Νέων Έργων 80%.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα κάθε έτους καθώς επίσης και η συμμετοχή της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στα ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ, ύψους 6.660.000,00€ που υλοποιούνται αποπληρώνονται αποκλειστικά από το Ειδικό Τέλος Νέων Έργων 80%.

Επίσης, συνεχίζει να ισχύει το Κοινωνικό Τιμολόγιο, το οποίο είναι μειωμένο κατά 50% και αφορά πολύτεκνες οικογένειες και ΑΜΕΑ.

Σας ενημερώνουμε ακόμα, ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι Επιχείρηση ανταποδοτικού χαρακτήρα και τα έσοδά της προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τους καταναλωτές ύδατος καθώς δεν λαμβάνει καμία Κρατική επιχορήγηση και η έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών είναι ζωτικής σημασίας για την βιωσιμότητα της Επιχείρησης.

Τέλος, σας κάνουμε γνωστό ότι στην Ιστοσελίδα μας www.deyasik.gr μπορείτε να ενημερώνεστε για τεχνικά, οικονομικά και λειτουργικά θέματα που αφορούν την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Με τιμή

Ευάγγελος Χουσελάς

Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες: