ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ (ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΙΣΣΩΝΟΣ) ΛΟΓΩ ΕΡΓΩΝ