ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ σε παροχές με ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ.