Διακοπή υδροδότησης στην Κοινότητα Διμηνιού λόγω τελικού καθαρισμού των δικτύων και της δεξαμενής ύδρευσης.