Διακοπή Υδροδότησης στην Κοινότητα Διμηνιού λόγω καθαρισμού