Απόφαση για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Περισσότερες πληροφορίες:

ΑΠΟΦΑΣΗ