ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – Β΄ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» από το Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – Β΄ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» από το Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020»

Ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων- Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός» από το Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020»

Μετά από σχετική αίτηση της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων εντάχθηκε η πράξη «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – Β΄ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» συνολικού προϋπολογισμού 3.290.119,58 € με κωδικό ΟΠΣ 5007915 στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020.

Η πράξη αφορά στην κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου για τη μεταφορά συμπληρωματικής ποσότητας πόσιμου ύδατος από τις πηγές Δρίζας Στυμφαλίας στο νέο αντλιοστάσιο Κεφαλαρίου και σε υφιστάμενο αγωγό ο οποίος τροφοδοτεί την κεντρική δεξαμενή ύδρευσης στη θέση «Χούνη», με στόχο την ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση του συστήματος υδροδότησης της πόλεως του Κιάτου και των πεδινών περιοχών του Δήμου Σικυωνίων, ήτοι τις Τ.Κ. Μουλκίου, Πασίου, Κάτω Διμηνιού, Βασιλικού, Λαλιωτίου και Διμηνιού.

Πρόκειται για έργο πρωταρχικής σημασίας, η κατασκευή του οποίου αποτελεί την μοναδική και επιβεβλημένη λύση για την παροχή επαρκούς και υγειονομικά αποδεκτού πόσιμου ύδατος στις συγκεκριμένες περιοχές, επιλύοντας οριστικά τα υδρευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Η πράξη απαρτίζεται από 3 υποέργα. Το 1ο Υποέργο αφορά στην υλοποίηση του έργου (κατασκευαστικό) και περιλαμβάνει την κατασκευή δύο αντλιοστασίων στις περιοχές

Δρίζας και Κεφαλαρίου καθώς και τον καταθλιπτικό αγωγό για την μεταφορά του νερού. Το 2ο Υποέργο αφορά στην ηλεκτροδότηση των δυο αντλιοστασίων και το 3ο Υποέργο περιλαμβάνει τις αναγκαίες Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες που θα λάβουν χώρα στην περιοχή του έργου, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας.

Η πράξη είναι απολύτως συμβατή με το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Συστήματος Βόρειας Πελοποννήσου και αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και την διασφάλιση των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί για το Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Κορίνθου – Κιάτου (GR0200190) του οποίου η ποιοτική κατάσταση είναι κακή.

Η λειτουργία της πράξης αναμένεται να επηρεάσει σε σοβαρό βαθμό την κοινωνική, οικονομική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην τροφοδότηση της προβληματικής σήμερα πόλεως του Κιάτου και της παραλιακής ζώνης της Δ.Ε. Σικυωνίων, με επαρκές και υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό. Από την ενέργεια αυτή δεν πρόκειται να υποβαθμιστεί ή να τεθεί σε κίνδυνο η υδροδότηση των χρήσεων και λειτουργιών στην ημιορεινή ζώνη του Δήμου Σικυωνίων, αλλά ούτε και η προοπτική για περεταίρω ανάπτυξή τους.

Περισσότερες πληροφορίες:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ενίσχυση υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων- Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός» από το Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020»