Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Σικυωνίων – Αρχ. Σικυώνα (Βασιλικό)
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 16-12-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 10-06-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 4-12-2019
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 23-09-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 4-2-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 20-7-2018
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛ. 01-11-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 01-11-2017
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 09-06-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 09-06-2017
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 8-11-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 8 – 11 – 2016
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 14-7-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 14-7-2016
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19/11/2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ_ΣΕΙΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19-11-2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ_ΣΕΙΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
> Δ.Δ.ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 23-09-2015
> Δ.Δ.ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 23-09-2015
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 11/06/2015 – Δ.Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 11/06/2015 – Δ.Δ. ΑΡΧ.ΣΙΚΥΩΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
> Δ.Δ.ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – 22/10/2014
> Δ.Δ.ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – 22/10/2014
> ΑΡΧ.ΣΙΚΥΩΝΑ – 07/05/2014 – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
> ΝΕΡΟ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 07/05/2014-10/05/2014
> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 28/05/2013
> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 29/05/2013
> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 06/12/2012
> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 06/12/2012
> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 11/09/2012
> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 11/09/2012

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Σικυωνίων – Βελίνα
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 13-5-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 14-5-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 30-7-2018
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 13-06-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 13-06-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 19-09-2016
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 19-09-2016
> Δ.Δ. ΒΕΛΙΝΑ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 01/07/2015
> Δ.Δ. ΒΕΛΙΝΑ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 01/07/2015
> Δ.Δ.ΒΕΛΙΝΑΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 07/08/2014
> Δ.Δ.ΒΕΛΙΝΑΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 07/08/2014
> Δ.Δ.ΒΕΛΙΝΑΣ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 08/07/2013
> Δ.Δ.ΒΕΛΙΝΑΣ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 08/07/2013
> Δ.Δ. ΒΕΛΙΝΑΣ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19/11/2012
> Δ.Δ. ΒΕΛΙΝΑΣ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19/11/2012

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Σικυωνίων – Γονούσα
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 13-4-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 20-5-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 17-7-2018
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 3-10-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 3-10-2017
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 12-06-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 12-06-2017
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 14-6-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 14-6-2016
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 24/06/2015 – Δ.Δ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ_ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:ΙΔΙΩΤΗΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
> Δ.Δ.ΓΟΝΟΥΣΑΣ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 04/06/2013
> Δ.Δ.ΓΟΝΟΥΣΑΣ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 04/06/2013
> Δ.Δ.ΓΟΝΟΥΣΑΣ-ΙΔΙΩΤΗ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 25/09/2012
> Δ.Δ.ΓΟΝΟΥΣΑΣ-ΙΔΙΩΤΗ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 25/09/2012

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Σικυωνίων – Διμηνιό
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 24-6-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 14-5-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 4-8-2018
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 20-06-2017
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 20-06-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 20-06-2017
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 14-7-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 12-7-2016
> Δ.Δ.ΔΙΜΗΝΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 02/06/2015
> Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 02/06/2015
> Δ.Δ.ΔΙΜΗΝΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΟΛΙΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 29/12/2014
> Δ.Δ.ΔΙΜΗΝΙΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 19/06/2014
> Δ.Δ.ΔΙΜΗΝΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 19/06/2014
> Δ.Δ.ΔΙΜΗΝΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 19/06/2014
> Δ.Δ.ΔΙΜΗΝΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 19-06-2014
> Δ.Δ ΔΙΜΗΝΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 18/09/2014
> Δ.Δ ΔΙΜΗΝΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 18/09/2014
> Δ.Δ.ΔΙΜΗΝΙΟΥ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 25/07/2013
> Δ.Δ.ΔΙΜΗΝΙΟΥ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 25/07/2013
> Δ.Δ.ΑΝΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΗΣ-ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 12/11/2012
> Δ.Δ.ΑΝΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΗΣ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 12/11/2012
> ΑΝΩ ΔΙΜΗΝΙΟ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 13/03/2012
> ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΝΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ-ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 26/04/2012

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Σικυωνίων – Κάτω Διμηνιό
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12-1-2021
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12-1-2021
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 14-10-2020 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Β 14-10-2020
> ΑΝΛΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 14-10-2020
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 09-09-2020
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 09-09-2020
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 22-07-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 22-06-2020 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 22-07-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Β 22-6-2020
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 18-5-2020
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7-4-2020
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7-4-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 5-3-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 4-3-2020
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 30-12-2019
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 23-09-2019
> ΜΙΚΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ Κ. ΥΓΕΙΑΣ 12-8-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12-8-2019
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 15-5-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 17-4-2019
> ΜΙΚΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ 5-3-2019
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 5-3-2019
> ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7ο Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΑΔΑ Β 28-01-2019
> ΜΙΚΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ 7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ 28-01-2019
> ΜΙΚΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ Κ. ΥΓΕΙΑΣ 28-01-2019
> ΜΙΚΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΗΠ. Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ 28-01-2019
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ. ΥΓΕΙΑΣ 28-01-2019
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΠ. Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ 28-01-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 28-01-2019
> ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 17-01-2019
> ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 16-01-2019
>
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 17-12-2018
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 06-11-2018
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 17-9-2018
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 13-6-2018
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Β 14-6-2018
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7-8-2018
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΠΜΑΚΑ 14-6-2018
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 14-6-2018
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 17-1-2018
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 17-1-2018
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ 22-11-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ.3ο Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ 22-11-2017
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ 07-12-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ 07-12-2016
> 7ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ 30-09-2016 ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 5-9-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 5-9-2016
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 20-4-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 20-4-2016
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 19/11/2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΚΙΑΤΟ-ΔΙΜΗΝΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 19/11/2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΚΙΑΤΟ-ΔΙΜΗΝΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19/11/2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΚΙΑΤΟ-ΔΙΜΗΝΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19/11/2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΚΙΑΤΟ-ΔΙΜΗΝΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
> Δ.Δ.ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 23-09-2015
> Δ.Δ.ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 23-09-2015
> Δ.Δ.ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ – 28/05/2015
> Δ.Δ.ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ – 28/05/2015
> Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 29/12/2014
> Δ.Δ.ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ – 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 22/10/2014
> Δ.Δ.ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ – 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 22/10/2014
> ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΙΑΤΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 15/09/2014
> ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΙΑΤΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 15/09/2014
> ΚΙΑΤΟ_ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ_3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 07/05/2014
> ΚΙΑΤΟ_ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ_3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 07/05/2014
> 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΚΙΑΤΟ – ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 18/12/2013
> 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 11/11/2013
> 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 11/11/2013
> Δ.Δ.ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 25/07/2013
> Δ.Δ.ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 25/07/2013
> 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ – ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 28/05/2013
> 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 28/05/2013
> ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ-ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 27/12/2012
> ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ-ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 27/12/2012
> 3οΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 12/11/2012
> ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ-ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 16/10/2012
> ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 16/10/2012
> Δ.Δ.ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 02/08/2012
> ΚΙΑΤΟ-ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ-3ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ-ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 07/06/2012
> 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 01/03/2012
> ΝΕΡΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 27/12/2012
> ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 07/06/2012
Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12-1-2021
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12-1-2021
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 14-10-2020 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Β 14-10-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 14-10-2020
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 09-09-2020
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 09-09-2020
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 22-07-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 22-06-2020 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 22-07-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Β 22-6-2020
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 22-06-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 22-06-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 18-5-2020
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7-4-2020
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7-4-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 4-3-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 5-3-2020
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 30-12-2019
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 23-9-2019
> ΧΗΜ.ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 23-9-2019
> ΜΙΚΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ Κ.ΥΓΕΙΑΣ 12-8-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12-8-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 15-7-2019
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 15-5-2019
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ 17-04-2019
> ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΡΙ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 5-3-2019
> ΠΑΛΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΒΕΛΙΝΑ 5-3-2019
> ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Δ.ΕΥ.Α.Σ.ΒΕΛΙΝΑ 5-3-2019
> ΜΙΚΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ 5-3-2019
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 5-3-2019
> ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7ο Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΑΔΑ Β 28-01-2019
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΠ. Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ 28-01-2019
> ΜΙΚΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΗΠ. Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ 28-01-2019
> ΜΙΚΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ Κ. ΥΓΕΙΑΣ 28-01-2019
> ΜΙΚΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ 7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ 28-01-2019
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ. ΥΓΕΙΑΣ 28-01-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 28-01-2019
> ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 17-01-2019
> ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 16-01-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 17-12-2018
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 06-11-2018
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΠ. ΤΡΑΓΑΝΑ 17-9-2018 ΜΙΚΡΟΒ.
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΠ. ΤΡΑΓΑΝΑ 17-9-2018 ΧΗΜΙΚΗ
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 17-9-2018
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 13-6-2018
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 14-6-2018
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Β 14-6-2018
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 14-6-2018
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7-8-2018
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 17-1-2018
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 17-1-2018
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ 22-11-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ.3ο Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ 22-11-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 01-11-2017
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ 18-09-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ.7ο Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ 18-09-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 09-08-2017
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 26-06-2017
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΞ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ 26-06-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 26-06-2017
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΑΤ. ΤΡΑΓΑΝΑ 09-06-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ 09-06-2017
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 09-06-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 09-06-2017
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ 07-12-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ 07-12-2016
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ 07-12-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ 07-12-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ 8- 11 – 2016
> 7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ 30-09-2016
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 5-9-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 5-9-2016
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 12-7-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 12-7-2016
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 20-4-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 20-4-2016
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑΣ 20-4-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑΣ 20-4-2016
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 19/11/2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΚΙΑΤΟ-ΔΙΜΗΝΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 19/11/2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ-ΠΑΣΙΟ-ΤΡΑΓΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19/11/2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΚΙΑΤΟ-ΔΙΜΗΝΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 19/11/2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΚΙΑΤΟ-ΔΙΜΗΝΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 19/11/2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ-ΠΑΣΙΟ-ΤΡΑΓΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ
> ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ-ΠΑΣΙΟ-ΤΡΑΓΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19/11/2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΚΙΑΤΟ-ΔΙΜΗΝΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19/11/2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΤΡΑΓΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ
> ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ-ΠΑΣΙΟΥ-ΤΡΑΓΑΝΑ_ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 23-09-2015
> ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΚΙΑΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 23-09-2015
> ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΚΙΑΤΟΥ-Κ. ΔΙΜΗΝΙΟ _ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 23-09-2015
> ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΚΙΑΤΟΥ-Κ. ΔΙΜΗΝΙΟ _ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – 23-09-2015
> Δ.Δ.ΚΙΑΤΟΥ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑΣ – 28/05/2015
> Δ.Δ.ΚΙΑΤΟΥ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ – 28/05/2015
> Δ.Δ.ΚΙΑΤΟΥ-ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ- ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΑ – 28/05/2015
> Δ.Δ.ΚΙΑΤΟΥ-ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ – 28/05/2015
> ΚΙΑΤΟ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 29/12/2014
> ΚΙΑΤΟ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 30/12/2014
> Δ.Δ. ΚΙΑΤΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 30/12/2014
> ΚΙΑΤΟ – 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 22/10/2014
> ΚΙΑΤΟ – 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 22/10/2014
> ΚΙΑΤΟ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 15/09/2014
> ΚΙΑΤΟ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 15/09/2014
> ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 07/08/2014
> ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 07/08/2014
> ΚΙΑΤΟ_ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ_3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 07/05/2014
> ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑΣ _ 07/05/2014 _ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
> ΚΙΑΤΟ_ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ_3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 07/05/2014
> 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΚΙΑΤΟ – ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 18/12/2013
> 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΚΙΑΤΟ – ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 18/12/2013
> 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 11/11/2013
> 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 11/11/2013
> ΠΑΣΙΟ_ΤΡΑΓΑΝΑ_ΜΟΥΛΚΙ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 28/05/2013
> ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 12/08/2013
> ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 12/08/2013
> ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 12/08/2013
> ΝΕΡΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 27/12/2012
> ΚΙΑΤΟ-ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ-3ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ-ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 07/06/2012
> Δ.Δ.ΠΑΣΙΟΥ-ΜΟΥΛΚΙΟΥ-ΤΡΑΓΑΝΑΣ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ-ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 16/10/2012
> 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 16/10/2012
> 3οΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 12/11/2012
> ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ-ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 27/12/2012
> ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΑΓΑΝΑΣ – ΠΑΣΙΟΥ – ΜΟΥΛΚΙΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 11/09/2012
> ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΑΓΑΝΑΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 11/09/2012
> Σ/Σ ΠΑΣΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 07/06/2012
> ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 07/06/2012
> ΤΡΑΓΑΝΑ (2)-ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 01/03/2012
> ΠΗΓΕΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 21/03/2012
> ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 07/06/2012
> ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 08/08/2012
> Ε.Α.Σ. ΚΙΑΤΟΥ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 07/06/2012
> 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 07/06/2012
> 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 01/03/2012

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Σικυωνίων – Κλημέντι
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 13-5-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 14-5-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 6-7-2018
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 13-06-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 13-06-2017
>
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 19-09-2016
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 19-09-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ – ΧΟΥΝΙ 28-05-2015
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΗΝΨΣΗ 07-08-2015
> ΜΙΚΡΟΒ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 07-08-2015
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡ. ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 07-08-2015
> Δ.Δ.ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 07/08/2014
> ΚΛΗΜΕΝΤΙ_ΙΔΙΩΤΗΣ -ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 07/08/2014
> ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΒΡΥΣΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 12/08/2013
> Δ.Δ.ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 08/07/2013
> Δ.Δ.ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΗΣ-ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 08/07/2013
> Δ.Δ.ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΗΣ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19/11/2012
> Δ.Δ.ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΗΣ-ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19/11/2012

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Σικυωνίων – Κρυονέρι
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 25-9-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 17-4-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 6-6-2018
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 18-09-2017
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 12-06-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 12-06-2017
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 19-09-2016
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΗΜΙΚΗ 19-09-2016
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 20-4-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 20-4-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 18/11/2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΚΡΥΩΝΕΡΙΟΥ_ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 18-1-2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΚΡΥOΝΕΡΙΟΥ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟ
> Δ.Δ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – 11/06/2015
> Δ.Δ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – 11/06/2015
> Δ.Δ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – 05/06/2014
> Δ.Δ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – 05/06/2014
> Δ.Δ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 04/06/2013
> Δ.Δ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 04/06/2013
> Δ.Δ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 25/09/2012
> Δ.Δ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 25/09/2012

 

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Σικυωνίων – Λαλιώτι
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 8-4-2020
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 08-04-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 14-5-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 30-7-2018
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 20-06-2017
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 12-7-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 12-7-2016
> Δ.Δ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 01/07/2015
> Δ.Δ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 01/07/2015
> Δ.Δ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΒΡΥΣΗ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 19/06/2014
> Δ.Δ.ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 19/06/2014
> Δ.Δ.ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΒΡΥΣΗ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 19-06-2014
> Δ.Δ.ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 19-06-2014
> Δ.Δ.ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 25/07/2013
> Δ.Δ.ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 25/07/2013
> ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΛΙΩΤΙ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 26/04/2012
> Δ.Δ.ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 13/03/2012

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Σικυωνίων – Μεγάλος Βάλτος
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 25-9-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 17-4-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 6-6-2018
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 18-09-2017
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 12-06-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 12-06-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΗΓΗ ΣΙΕ 1-6-2016
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 20-4-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 20-4-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 18/11/2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 18/11/2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 11/06/2015 – Δ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 11/06/2015 – Δ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
> Δ.Δ.ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – 22/10/2014
> Δ.Δ.ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – 22/10/2014
> Δ.Δ.ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – 22/10/2014
> Δ.Δ.ΜΕΓ.ΒΑΛΤΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 28/05/2013
> Δ.Δ.ΜΕΓ.ΒΑΛΤΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 28/05/2013
> Δ.Δ.Μ.ΒΑΛΤΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 25/09/2012
> Δ.Δ.Μ.ΒΑΛΤΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 25/09/2012
> Δ.Δ.Μ.ΒΑΛΤΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΠΗΓΕΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 27/03/2012

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Σικυωνίων – Μικρός Βάλτος
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 16-9-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 20-5-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 30-7-2018
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 20-06-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 20-06-2017
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 14-6-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 14-6-2016
> Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 01/07/2015
> Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 01/07/2015
> Δ.Δ.ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 19/06/2014
> Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 19-06-2014
> Δ.Δ.ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 28/05/2013
> Δ.Δ.ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 28/05/2013
> Δ.Δ.ΜΙΚΡΟΣ ΒΑΛΤΟΣ-ΙΔΙΩΤΗΣ-ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 12/11/2012
> Δ.Δ.ΜΙΚΡΟΣ ΒΑΛΤΟΣ-ΙΔΙΩΤΗΣ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 12/11/2012

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Σικυωνίων – Μούλκι
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12-1-2021
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Β 14-10-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 14-10-2020
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 09-09-2020
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 09-09-2020
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 22-07-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Β 22-6-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 22-06-2020
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 10-06-2020
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 18-5-2020
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7-4-2020
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 30-12-2019
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 23-9-2019
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 23-09-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12-8-2019
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ 7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 15-5-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 17-4-2019
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 5-3-2019
> ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7ο Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΑΔΑ Β 28-01-2019
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 29-1-2019
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΠ. Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ 28-01-2019
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ. ΥΓΕΙΑΣ 28-01-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 28-01-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 17-9-2018 ΜΙΚΡΟΒ.
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 17-9-2018 ΧΗΜΙΚΗ
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 01-11-2017
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛ. Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ 25-09-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ 25-09-2017
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 09-06-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 09-06-2017
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 07-12-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 07-12-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 8 – 11 – 2016
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 20-4-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 20-4-2016
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 19/11/2015ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ-ΠΑΣΙΟ-ΤΡΑΓΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 19/11/2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ-ΠΑΣΙΟ-ΤΡΑΓΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19-11-2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ-ΠΑΣΙΟ-ΤΡΑΓΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19-11-2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ-ΠΑΣΙΟ-ΤΡΑΓΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ
> Δ.Δ.ΜΟΥΛΚΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 23-09-2015
> Δ.Δ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 23-09-2015
> Δ.Δ.ΜΟΥΛΚΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ – 28/05/2015
> Δ.Δ.ΜΟΥΛΚΙΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΑ – 28/05/2015
> Δ.Δ.ΜΟΥΛΚΙΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 30/12/2014
> ΠΑΣΙΟ_ΜΟΥΛΚΙ_ΤΡΑΓΑΝΑ_ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ_07/05/2014 – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
> ΠΑΣΙΟ_ΜΟΥΛΚΙ_ΤΡΑΓΑΝΑ_ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ_07/05/2014 – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ – 07/05/2014-10/05/2014 – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
> ΜΟΥΛΚΙ – ΠΑΣΙΟ – ΤΡΑΓΑΝΑ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 11/11/2013
> ΜΟΥΛΚΙ – ΠΑΣΙΟ – ΤΡΑΓΑΝΑ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 11/11/2013
> ΠΑΣΙΟ_ΤΡΑΓΑΝΑ_ΜΟΥΛΚΙ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 28/05/2013
> ΠΑΣΙΟ_ΤΡΑΓΑΝΑ_ΜΟΥΛΚΙ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 28/05/2013
> ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΠΑΣΙΟΥ-ΤΡΑΓΑΝΑΣ-ΜΟΥΛΚΙΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 11/09/2012
> ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 16/10/2012
> Δ.Δ.ΠΑΣΙΟΥ-ΜΟΥΛΚΙΟΥ-ΤΡΑΓΑΝΑΣ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ-ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 16/10/2012
> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 07/06/2012
> ΜΟΥΛΚΙ – ΠΑΣΙΟ – ΣΗΜ.ΔΕΙΓΜ.ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑ-ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 07/06/2012

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Σικυωνίων – Μποζικά
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 13-4-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 20-5-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 17-7-2018
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 3-10-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 3-10-2017
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 12-06-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 12-06-2017
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 14-6-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 14-6-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 24/06/2015 – Δ.Δ. ΜΠΟΖΙΚΑ_ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:ΙΔΙΩΤΗΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 24/06/2015 – Δ.Δ. ΜΠΟΖΙΚΑ_ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:ΙΔΙΩΤΗΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
> Δ.Δ.ΜΠΟΖΙΚΩΝ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 05/06/2014
> Δ.Δ. ΜΠΟΖΙΚΩΝ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 05-06-2014
> Δ.Δ.ΜΠΟΖΙΚΩΝ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 04/06/2013
> Δ.Δ.ΜΠΟΖΙΚΩΝ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 04/06/2013
> Δ.Δ.ΜΠΟΖΙΚΩΝ – ΙΔΙΩΤΗ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 25/09/2012
> Δ.Δ.ΜΠΟΖΙΚΩΝ – ΙΔΙΩΤΗ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 25/09/2012

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Σικυωνίων – Πάσιο
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12-1-2021
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12-1-2021
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Β 14-10-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 14-10-2020
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 09-09-2020
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 09-09-2020
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 22-07-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Β 22-6-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 22-06-2020
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 10-06-2020
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 18-5-2020
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7-4-2020
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 30-12-2019
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 23-9-2019
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 23-09-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12-8-2019
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 15-5-2019
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 17-4-2019
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 17-4-2019
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 5-3-2019
> ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7ο Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΑΔΑ Β 28-01-2019
> ΜΙΚΡ.ΑΝΑΛΥΣΗ 29-01-2019
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΠ. Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ 28-01-2019
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ. ΥΓΕΙΑΣ 28-01-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 28-01-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 17-9-2018 ΜΙΚΡΟΒ.
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 17-9-2018 ΧΗΜΙΚΗ
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛ. Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ 01-11-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ 01-11-2017
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 09-06-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 09-06-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 07-12-2016
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 8-11-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 8 – 11 – 2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 19-09-2016 ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΔ.
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 19-09-2016
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 20-4-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 20-4-2016
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 19/11/2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ-ΠΑΣΙΟ-ΤΡΑΓΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19-11-2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ-ΠΑΣΙΟ-ΤΡΑΓΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΛΚΙΟΥ
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 19-11-2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΠΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ
> Δ.Δ. ΠΑΣΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 23-09-2015
> Δ.Δ. ΠΑΣΙΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 23-09-2015
> Δ.Δ.ΠΑΣΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ – 02/06/2015
> Δ.Δ.ΠΑΣΙΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΑ – 28/05/2015
> Δ.Δ. ΠΑΣΙΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 30/12/2014
> ΠΑΣΙΟ_ΜΟΥΛΚΙ_ΤΡΑΓΑΝΑ_ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ_07/05/2014 – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
> ΠΑΣΙΟ_ΜΟΥΛΚΙ_ΤΡΑΓΑΝΑ_ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ_07/05/2014 – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
> ΜΟΥΛΚΙ – ΠΑΣΙΟ – ΤΡΑΓΑΝΑ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 11/11/2013
> ΜΟΥΛΚΙ – ΠΑΣΙΟ – ΤΡΑΓΑΝΑ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 11/11/2013
> ΠΑΣΙΟ_ΤΡΑΓΑΝΑ_ΜΟΥΛΚΙ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 28/05/2013
> ΠΑΣΙΟ_ΤΡΑΓΑΝΑ_ΜΟΥΛΚΙ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 28/05/2013
> ΠΑΣΙΟ_ΤΡΑΓΑΝΑ_ΜΟΥΛΚΙ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 28/05/2013
> ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 16/10/2012
> ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 16/10/2012
> ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΠΑΣΙΟΥ-ΤΡΑΓΑΝΑΣ-ΜΟΥΛΚΙΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 11/09/2012
> ΠΑΣΙΟ-ΣΗΜ.ΔΕΙΓΜ.ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΑΓΑΝΑΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 07/06/2012
> Σ.Σ. ΠΑΣΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 07/06/2012

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Σικυωνίων – Παραδείσι
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 13-4-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 20-5-2019
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 3-10-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 3-10-2017
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 12-06-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 12-06-2017
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 14-6-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 14-6-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 18/11/2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΙΔΙΩΤΗΣ
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 18/11/2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΙΔΙΩΤΗΣ
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 24/06/2015 – ΝΕΡΟ Δ.Δ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΓΕΩΤΡΗΣΗ)
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 24/06/2015 – ΝΕΡΟ Δ.Δ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΓΕΩΤΡΗΣΗ)
> Δ.Δ.ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 05-06-2014
> Δ.Δ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 05-06-2014
> Δ.Δ.ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 04/06/2013
> Δ.Δ.ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 04/06/2013
> Δ.Δ.ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 25/09/2012
> Δ.Δ.ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 25/09/2012

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Σικυωνίων – Σούλι
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 16-9-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 17-4-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 30-7-2018
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 20-06-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 20-06-2017
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 14-6-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 14-6-2016
> Δ.Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 01/07/2015
> Δ.Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 01/07/2015
> Δ.Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΙΔΙΩΤΗΣ 05/06/2014
> Δ.Δ.ΣΟΥΛΙΟΥ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΙΔΙΩΤΗΣ – 05/06/2014
> Δ.Δ.ΣΟΥΛΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 28/05/2013
> Δ.Δ.ΣΟΥΛΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 28/05/2013
> Δ.ΔΣΟΥΛΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 12/11/2012
> Δ.Δ.ΣΟΥΛΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 12/11/2012

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Σικυωνίων – Τιτάνη
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 13-4-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 20-5-2019
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 18-4-2018
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 18-4-2018
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 3-10-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 3-10-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 28-04-2017
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 28-04-2017
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ 17-01-2017
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛ. 17 – 01 – 2017
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 5-9-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 5-9-2016
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 18/11/2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΙΔΙΩΤΗΣ
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 18/11/2015 ΝΕΡΟ_Δ.Δ. ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΙΔΙΩΤΗΣ
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 24/06/2015 – Δ.Δ.ΤΙΤΑΝΗ_ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:ΙΔΙΩΤΗΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 24/06/2015 – Δ.Δ.ΤΙΤΑΝΗ_ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:ΙΔΙΩΤΗΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
> Δ.Δ. ΤΙΤΑΝΗΣ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – 05/06/2014
> Δ.Δ.ΤΙΤΑΝΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΙΔΙΩΤΗΣ 05/06/2014
> Δ.Δ.ΤΙΤΑΝΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 04/06/2013
> Δ.Δ.ΤΙΤΑΝΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 04/06/2013
> Δ.Δ.ΤΙΤΑΝΗ – ΙΔΙΩΤΗ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 25/09/2012
> Δ.Δ.ΤΙΤΑΝΗ – ΙΔΙΩΤΗ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 25/09/2012

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Στυμφαλίας – Ασπρόκαμπος
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 13-5-20120
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 17-4-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 4-8-2018
>

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Στυμφαλίας – Δροσοπηγή
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 13-5-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 13-5-2019
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 16-4-2018
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 16-4-2018

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Στυμφαλίας – Καίσαρι
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 13-5-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 31-7-2018

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Στυμφαλίας – Καλλιάνοι
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 14-10-2020 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 14-10-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Β 14-10-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 29-9-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 11-5-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΕΚΤΙΚΗ 28-1-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 16-4-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 16-04-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 08-11-2018

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Στυμφαλίας – Καστανιά
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΗΓΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 12-5-2020
> ΜΙΚΡ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΗΓΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 12-5-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΧΑΛΑΣ 13-5-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΗΓΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 13-5-2019
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΧΑΛΑΣ 16-4-2018
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΧΑΛΑΣ 16-4-2018
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΗΓΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ16-4-2018
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΗΓΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 16-4-2018

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Στυμφαλίας – Κεφαλάρι
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 13-5-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 13-5-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 31-7-2018

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Στυμφαλίας – Κυλλήνη
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 13-5-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 13-5-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 31-7-2018

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Στυμφαλίας – Λαύκα
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 11-5-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 13-5-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 4-8-2018

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Στυμφαλίας – Στυμφαλία
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12-5-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 16-4-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 08-11-2018
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΤ. ΜΑΤΣΙΖΑ 30-1-2018
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΤ. ΜΑΤΣΙΖΑ 30-1-2018
> ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΤ. ΚΙΟΝΙΑ 31-1-2018
> ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΤ. ΚΙΟΝΙΑ 30-1-2018

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Στυμφαλίας – Ψάρι
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 13-5-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 25-9-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 24-7-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 17-4-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1-8-2018

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Φενεού – Αρχαία Φενεός
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 22-4-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 9-8-2018

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Φενεού – Γκούρα
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 14-10-2020 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 14-10-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Β 14-10-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 29-9-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 11-5-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 26-11-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΕΚΤΙΚΗ 28-1-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 16-4-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 16-4-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 08-11-2018
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 9-8-2018

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Φενεού – Κάτω Ταρσός
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12-5-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 22-4-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 8-8-2018

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Φενεού – Μάτι
> ΧΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗ 12-05-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 22-4-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 9-8-2018

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Φενεού – Μεσινό
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 11-5-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 16-4-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 08-11-2018
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 8-8-2018

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Φενεού – Μοσιά
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 11-5-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 22-4-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 8-8-2018

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Φενεού – Πανόραμα
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12-5-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 22-4-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 9-8-2018

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Φενεού – Στενό
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12-5-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 22-4-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 8-8-2018

 

Αναλύσεις νερού στην περιοχή: Δ.Ε. Φενεού – Φενεός
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 12-5-2020
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 22-4-2019
> ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 8-8-2018