Τίτλος
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 25 Σεπτεμβρίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 25 Σεπτεμβρίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 1 Σεπτεμβρίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 30 Αυγούστου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 29 Αυγούστου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 17 Ιουλίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 17 Ιουλίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 16 Ιουνίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 16 Ιουνίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 16 Ιουνίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 17 Μαΐου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 30 Μαρτίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 30 Μαρτίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 24 Μαρτίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 21 Φεβρουαρίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 7 Δεκεμβρίου 2022
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 28 Νοεμβρίου 2022
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 18 Νοεμβρίου 2022
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 18 Νοεμβρίου 2022
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 16 Σεπτεμβρίου 2022