Τίτλος
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 30 Μαρτίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 30 Μαρτίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 24 Μαρτίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 21 Φεβρουαρίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 7 Δεκεμβρίου 2022
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 28 Νοεμβρίου 2022
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 18 Νοεμβρίου 2022
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 18 Νοεμβρίου 2022
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 16 Σεπτεμβρίου 2022
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 16 Σεπτεμβρίου 2022
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 1 Σεπτεμβρίου 2022
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 1 Σεπτεμβρίου 2022
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 24 Αυγούστου 2022
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 24 Αυγούστου 2022
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 13 Μαΐου 2022
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 13 Μαΐου 2022
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 4 Απριλίου 2022
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 4 Απριλίου 2022
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 31 Μαρτίου 2022
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 31 Μαρτίου 2022