Τίτλος
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 13 Φεβρουαρίου 2024
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 13 Φεβρουαρίου 2024
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 19 Δεκεμβρίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 18 Δεκεμβρίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 17 Νοεμβρίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 17 Νοεμβρίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 25 Σεπτεμβρίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 25 Σεπτεμβρίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 1 Σεπτεμβρίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 30 Αυγούστου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 29 Αυγούστου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 17 Ιουλίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 17 Ιουλίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 16 Ιουνίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 16 Ιουνίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 16 Ιουνίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 17 Μαΐου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 30 Μαρτίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 30 Μαρτίου 2023
Δ.Ε. Σικυωνίων – Κιάτο 24 Μαρτίου 2023