Υπηρεσίες >> Αποχέτευση  
     
 
Χρήσιμες Πληροφορίες...
 
> Κανονισμός Αποχέτευσης
> Τιμολογιακή πολιτική αποχέτευσης
 
     

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της πόλης όταν η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ξεκίνησε την λειτουργία της το 1997 ήταν το αποχετευτικό. Είχε παραλάβει την χρήση μιας πολύς καλής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Βιολογικού Καθαρισμού) και ενός κακού αποχετευτικού δικτύου. Οι εισροές στο αποχετευτικό δίκτυο, χωρίς να υπάρχουν συνδέσεις με λύματα, ανέρχονται σε 100 κυβικά ανά ώρα. Με συνεχείς αποκαταστάσεις και έλεγχο με κάμερα στο δίκτυο έχουμε καταφέρει σήμερα να το κάνουμε λειτουργικό και να περιορίσουμε τις εισροές χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν αντιμετωπίζουμε ακόμη προβλήματα, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι:

 • Καθιζήσεις στο έδαφος (λακκούβες)
 • Πολλά βουλώματα (εμφράξεις) στο δίκτυο λόγω ανάποδης κλήσης και κακής κατασκευής των αναμονών
 • Εισροές στο δίκτυο σε διάφορα σημεία τα οποία συνεχίζονται να ελέγχονται με τηλεκάμερα και  να γίνονται αποκαταστάσεις
 • Έλλειψη πολλών ιδιωτικών παροχών σε σημεία που έχει κατασκευαστεί το δίκτυο, με αποτέλεσμα τις συνεχείς τομές σε δρόμους
 • Έλλειψη αποχετευτικού δικτύου σε αρκετούς δρόμους της πόλης του Κιάτου

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Οι Αποκαταστάσεις του δικτύου αποχέτευσης ήταν η πρώτη προτεραιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  και ξεκίνησαν από το 1997 ύστερα από την σύνταξη ειδικής μελέτης.
Ένα μεγάλο τμήμα του δικτύου αποκαταστάθηκε από τους αναδόχους του έργου και το υπόλοιπο τμήμα  από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είτε με ανάθεση εργολαβίας, είτε με αυτεπιστασίες.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προκειμένου να προβεί σε επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης για να καλύψει το τμήμα της πόλης του Κιάτου που υπολείπεται και των Δημοτικών Διαμερισμάτων Κάτω Διμηνιού, Πασίου και Μουλκίου έχει προβεί σε εκπονήσεις Μελετών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Από τις 10-9-1997 είναι σε ισχύ ο Κανονισμός Αποχέτευσης μετά την ψήφισή του από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Για την σύνταξή του λήφθηκαν υπόψη οι κανονισμοί της Ε.Υ.Δ.Α.Π., του Ο.Α.Θ. και άλλων Ελληνικών πόλεων καθώς και Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και Προδιαγραφές.
Η σωστή εφαρμογή του πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει ουσιαστικά τη σωστή διαχείριση αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

            Τα σημαντικότερα σημεία του Κανονισμού Αποχέτευσης είναι:

ΑΡΘΡΟ 1

 • Τα λύματα των κτιρίων αποχετεύονται υποχρεωτικά στο δίκτυο ακαθάρτων.
 • Οι υπάρχοντες βόθροι καταργούνται.
 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο των νερών της βροχής, των αυλών και των στεγασμένων οικοδομών.

ΑΡΘΡΟ 2

 • Οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται  από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (σε περίπτωση που δεν υπάρχει παροχή, ο ιδιώτης μπορεί να την κατασκευάσει, μετά από σχετική άδεια από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ., με την αφαίρεση 205 ευρώ, από τα τέλη σύνδεσης).
 • Κανείς εκτός της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δεν επιτρέπεται να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία στα έργα της αποχέτευσης έξω από την ρυμοτομική γραμμή, χωρίς άδεια της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
 • Επιβάλλεται η τοποθέτηση μηχανοσίφωνα σε όλα τα ακίνητα και λιποσυλλέκτη σε βιομηχανίες, εργαστήρια, βενζινάδικα, πλυντήρια αυτοκινήτων, εστιατόρια κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 4

 • Για υπόγεια και χαμηλούς χώρους που δεν μπορούν να αποχετευτούν με φυσική ροή, προβλέπεται μηχανική ανύψωση.

ΑΡΘΡΟ 5

 • Απαγορεύεται να αποχετεύονται ή απορρίπτονται στο δίκτυο ουσίες κάθε φύσης που μπορούν να φράζουν τους αγωγούς (π.χ. σκουπίδια, απορρίμματα μαγειρείου, λίπη, προϊόντα κατεδάφισης, κ.λ.π.)
 • Απαγορεύεται κάθε υλικό που μπορεί να βλάψει την υγεία των περιοίκων, τα δίκτυα αποχέτευσης, το Βιολογικό Καθαρισμό ή το περιβάλλον.

ΑΡΘΡΟ 9

 • Η σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν σχετικής άδειας από την Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

ΑΡΘΡΟ 10

 • ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: Πληρώνεται κατά την σύνδεση του ακινήτου με το αποχετευτικό δίκτυο και εκφράζεται ανά Μ2 επιφανείας. Συνολική επιφάνεια ενός κτίσματος ορίζουμε το άθροισμα των επιφανειών που συμμετέχουν στον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης και επιφανειών χώρων που δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό αυτό αλλά οι χώροι αυτοί λειτουργούν σαν χώροι κύριας χρήσης.

Η χρέωση ανά Μ2 ορίζεται σε 2,75(για νέες συνδέσεις) και 3,03(για παλιές συνδέσεις) + Φ.Π.Α. , και το 40% προκαταβάλλεται.

 • ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:  Πληρώνεται η χρήση του δικτύου αποχέτευσης σε κάθε λογαριασμό νερού και ορίζεται στο 50% επί της  καθαρής αξίας του καταναλισκόμενου νερού.

Σε περίπτωση παράβασης των όρων του Κανονισμού Αποχέτευσης η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εκτός από τις τυχόν άλλες αξιώσεις της, μπορεί να προβεί σε διακοπή της παροχής ύδρευσης.

  Copyright © Δ.Ε.Υ.Α.Σ 2019 masmedia