Ενημέρωση >> Τιμολογιακή πολιτική  
     
 

Το αναπροσαρμοσμένο Τιμολογιο Ύδρευσης - Αποχέτευσης εγκρίθηκε από:

Τον πρόεδρο και το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με την υπ.αρ. 84/2012 απόφαση

Από το Α’ εξάμηνο του έτους 2013 η έκδοση των λογαριασμών θα συνεχίσει να γίνεται ανά τρίμηνο. Οι καταμετρήσεις θα γίνονται δύο (2) φορές τον χρόνο, ανά εξάμηνο. Θα εκδίδονται δηλαδή τέσσερις (4) τριμηνιαίοι λογαριασμοί, εκ των οποίων οι δύο (2) ενδιάμεσοι θα είναι έναντι κατανάλωσης, λογαριασμοί που θα ανέρχονται στα 3/4 του πάγιου τέλους που επιβάλλεται στο Κιάτο και στην εκάστοτε Τοπική Κοινότητα.

Από το Α΄ Εξάμηνο του έτους 2013 να αναπροσαρμοστεί το τιμολόγιο Ύδρευσης – Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Σικυωνίων και να ισχύσουν οι κάτωθι τιμές (ανά εξάμηνο):

 

Κιάτο – Κάτω Διμηνιό

Πάγιο

40,00€

0 – 25 m3

0,100€/m3

25 – 50 m3

0,400€/m3

50 – 100 m3

0,483€/m3

100 – 150 m3

0,653€/m3

Άνω των 150 m3

0,815€/m3

 

Πάσιο – Μούλκι – Διμηνιό – Λαλιώτι – Αρχαία Σικυώνα

Πάγιο

30,00€

0 – 50 m3

0,100€/m3

50 – 100 m3

0,260€/m3

100 – 200 m3

0,320€/m3

200 – 300 m3

0,500€/m3

Άνω των 300 m3

0,800€/m3

 

Μεγ. Βάλτος – Μικ. Βάλτος – Σούλι – Κρυονέρι – Μποζικά

Πάγιο

30,00€

0 – 50 m3

0,100€/m3

50 – 200 m3

0,130€/m3

Άνω των 200 m3

0,220€/m3

 

Παραδείσι – Τιτάνη – Γονούσσα

Α’ εξάμηνο – Χειμερινό

Πάγιο

30,00€

Β’ εξάμηνο – Θερινό

Πάγιο

30,00€

0 – 50 m3

0,100€/m3

50 – 100 m3

0,260€/m3

100 – 150 m3

0,320€/m3

Άνω των 150 m3

0,650€/m3

 

Βελίνα

Α’ εξάμηνο – Χειμερινό

Πάγιο

18,00€

Β’ εξάμηνο – Θερινό

Πάγιο

18,00€

0 – 50 m3

0,100€/m3

50 – 100 m3

0,120€/m3

Άνω των 100 m3

0,190€/m3

 

Κλημέντι

Πάγιο

18,00€

 

Επίσης:

 • Η συντήρηση των υδρομέτρων να γίνεται από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με χρέωση 2,040€ ανά εξάμηνο (όπου υπάρχουν αυτά).
 • Το τέλος χρήσης αποχέτευσης υπολογίζεται σε ποσοστό 50% επί της αξίας της  κατανάλωσης   του  νερού,  όπου  υπάρχει  αποχέτευση  και   χρεώνεται –ανεξαρτήτως  σύνδεσης του ακινήτου– ένα εξάμηνο μετά την σχετική άδεια σύνδεσης των ακινήτων από την ΔΕΥΑΣ.
 • Επιβάλλεται το Ειδικό Τέλος 80% επί της καθαρής αξίας του νερού σε όλα τα ακίνητα, εκτός από τα κτήρια που ανήκουν στο Δημόσιο. 

Λοιπές χρεώσεις:

 • Δικαίωμα παροχής ύδρευσης 150,00€

(Με την έκδοση κάθε νέας άδειας ύδρευσης θα απαιτείται και το τέλος σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο, όπου αυτό υπάρχει.)

 • Εγγύηση επαναφοράς οδοστρώματος και σωστής εκτέλεσης εργασιών 250,00€
 • Επανασύνδεση ύδατος 21,00 €
 • Επανατοποθέτηση μετρητή 42,00 €

Επιπλέον:

 • Οι πολύτεκνες οικογένειες και οι οικογένειες που έχουν Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, θα πληρώνουν μειωμένα τιμολόγια ύδρευσης κατά 50% επί της αξίας του νερού. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει μόνο για ένα υδρόμετρο ανά οικογένεια.
 • Όλα τα σχολικά ιδρύματα του Δήμου Σικυωνίων θα πληρώνουν μειωμένα τιμολόγια ύδρευσης κατά 30% επί της αξίας του νερού.
 • Να μην γίνεται χρέωση του τέλους χρήσης αποχέτευσης στις κοινόχρηστες παροχές ύδρευσης, με τον όρο να μην ξεπερνούν σε κατανάλωση τα 25 κυβικά το εξάμηνο, διότι μεγαλύτερη κατανάλωση από αυτή δεν δικαιολογεί κοινόχρηστη χρήση. Στις περιπτώσεις εκείνες δε, που η κατανάλωση υπερβαίνει τα 25 κυβικά το εξάμηνο θα χρεώνεται κανονικά το τέλος χρήσης αποχέτευσης εξ’ ολοκλήρου, από το πρώτο κυβικό.
 • Σε όλες τις ανωτέρω τιμές επιβάλλεται ο αντίστοιχος Φ.Π.Α., όπως ορίζει ο Νόμος.
   

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80% ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 1069/1980 ΚΑΙ Φ.Π.Α.

 

 
  Copyright © Δ.Ε.Υ.Α.Σ 2019 masmedia