Ενημέρωση >> Νέα & Δελτία Τύπου << Επιστροφή στη λίστα  
       
 
09-09-2010 Κατά το τελευταίο δίμηνο η Δ.Ε.Υ.Α. πραγματοποίησε τα παρακάτω έργα.


1) Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης στο Τ/Δ Πασίου κατά 100m με σωληνώσεις Φ90.

2) Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης στο Τ/Δ Σουλίου κατά 100m με σωληνώσεις Φ90.

3) Επέκταση Αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή Αν.Τραγάνας κατά 100m

4) Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στην περιοχή Αν.Τραγάνας κατά 250m με σωληνώσεις Φ90.

5) Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στο Τ/Δ Τιτάνης κατά 300m με σωληνώσεις Φ90

Περισσότερες πληροφορίες:

 

 

 
       
  Copyright © Δ.Ε.Υ.Α.Σ 2019 masmedia