Ενημέρωση >> Νέα & Δελτία Τύπου  
Σελίδα 1 από 2
| 1 | 2 | επόμενη >>
   
13-02-2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΙΜΟ
07-09-2018
07.09.2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
20-07-2018
20-07-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ - 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029176 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»
23-05-2018
Σωλήνες για αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας
26-03-2018
Προμήθεια Σωλήνων για Αντικατάσταση Εξωτερικού Αγωγού Ύδρευσης της πόλης του Κιάτου
06-02-2018
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
06-02-2018
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
06-02-2018
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
06-02-2018
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
05-02-2018
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
02-02-2018
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ - Β΄ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» από το Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020»
16-10-2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
16-10-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
01-08-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
01-08-2017
Αναπροσαρμογή Τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης μετά την αριθμ. 113024/13-6-2017 απόφαση της οικείου Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
11-07-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
16-12-2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
16-12-2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
28-07-2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
24-11-2015
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΙΑΤΟΥ»
| 1 | 2 | επόμενη >>
   
  Copyright © Δ.Ε.Υ.Α.Σ 2019 masmedia