Ενημέρωση >> Νέα & Δελτία Τύπου  
Σελίδα 1 από 2
| 1 | 2 | επόμενη >>
   
16-10-2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
16-10-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
01-08-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
01-08-2017
Αναπροσαρμογή Τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης μετά την αριθμ. 113024/13-6-2017 απόφαση της οικείου Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
11-07-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
16-12-2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
16-12-2016
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
28-07-2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
24-11-2015
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΙΑΤΟΥ»
13-05-2015
Ρύθμιση οφειλών καταναλωτών ύδρευσης έως 100 δόσεις, βάσει του Ν.4321/2015
05-03-2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο, Τοπικής Κοινότητας Πασίου
05-03-2015
Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
09-10-2014
Απόφαση για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
09-10-2014
ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΕΩΣ 31/12/2014 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 100% ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 60 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
03-10-2014
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Α Ν Ο Ρ Υ Ξ Η Υ Δ Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Γ Ε Ω Τ Ρ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Θ Ε Σ Η “ Σ Τ Ρ Α Β Ο Υ Α Λ Ω Ν Ι ” Τ . Κ . Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ Β Α Λ Τ Ο Υ »
03-10-2014
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Α Ν Ο Ρ Υ Ξ Η Υ Δ Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Γ Ε Ω Τ Ρ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Θ Ε Σ Η “ Σ Τ Ρ Α Β Ο Υ Α Λ Ω Ν Ι ” Τ . Κ . Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ Β Α Λ Τ Ο Υ »
14-01-2014
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΛΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
30-04-2013
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ - ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
03-04-2012
Τεχνική έκθεση επέκτασης αποχετευτικού δικτύου Πασίου
09-09-2010
09-09-2010 Κατά το τελευταίο δίμηνο η Δ.Ε.Υ.Α. πραγματοποίησε τα παρακάτω έργα.
| 1 | 2 | επόμενη >>
   
  Copyright © Δ.Ε.Υ.Α.Σ 2018 masmedia