Ενημέρωση >> Οικονομικά Στοιχεία  
Επιλέξτε για περισσότερες πληροφορίες κάποιο από τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία...
 
> Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 131/2018 και 160/2018 αποφάσεων Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περί συζήτησης και λήψης απόφασης για αναπροσαρμογή τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης και λήψη νέας μετά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 282257/08-01-2019 έγγραφο της οικείου Γ.Γ. Αποκεντρωμέ
> ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
> ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
> ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2017
> 8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού και 8η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
> 7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού και 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
> Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2016
> Έγκριση ισολογισμού έτους 2016
> 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού & 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018
> 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018
> 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018
> 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018
> 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018
> Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018
> 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού και 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017
> Έγκριση ισολογισμού έτους 2015
> Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2015
> Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
> Έγκριση Ισολογισμού έτους 2014
> 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

Για να δείτε τα οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το Adobe Reader.
Εάν δεν το έχετε μπορείτε να το κατεβάσετε από το παρακάτω link:  Copyright © Δ.Ε.Υ.Α.Σ 2019 masmedia