Η Εταιρεία >> Σκοπός Λειτουργίας  
     

Σκοπός της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι:

  • Η κατασκευή και λειτουργία έργων υποδομής (Δίκτυο Ύδρευσης – Αποχέτευσης)
  • Η παροχή καθαρού νερού στους καταναλωτές για πόση, για τις ανάγκες υγιεινής, για την κάλυψη βιοτεχνικών και βιομηχανικών αναγκών.
  • Η προστασία του περιβάλλοντος με την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων.
Η υλοποίηση του προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α. στηρίζεται στην εξασφάλιση πιστώσεων από Κοινοτικά προγράμματα (Επιχορήγηση Π.Ε.Π. ΣΑΕΠ 0263), από Επιχορηγήσεις του Κράτους(Επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών αρ. 43 Ν.2065/1992), και από ιδίους πόρους της Επιχείρησης.
     
     
  Copyright © Δ.Ε.Υ.Α.Σ 2019 masmedia